boundless in Dutch

Pronunciation
bn. grenzeloos, eindeloos

Example Sentences

Obviously the whole area of new technologies is one that has presented us with many problems as well as boundless opportunities.
De technologische ontwikkelingen bieden niet alleen onbegrensde mogelijkheden, maar brengen ook talrijke problemen met zich mee.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nonetheless, the room for expansion of trade and investment between Korea and the EU is boundless.
Desalniettemin kent de ruimte voor uitbreiding van de investeringen en de handel tussen Korea en de EU geen grenzen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
No less frightening is the report's demonstration that the EU's dominance of the national democracies is, in theory, boundless.
Niet minder angstaanjagend is de suggestie in het verslag dat de overheersing van de EU over de nationale democratieën in principe grenzeloos is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The imagination of company boards is boundless when it comes to obtaining public investment support as a location incentive.
De fantasie van concerndirecties kent geen grenzen als het erom gaat publieke investeringsmiddelen als steun voor een productielocatie binnen te halen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
And the wonderful thing is that they can repay us many times over with their boundless dedication and appreciation.
En het geweldige is dat zij ons dubbel en dwars kunnen terugbetalen met hun grenzeloze toewijding en dankbaarheid.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, our Europe is a place of boundless idealism.
Mijnheer de Voorzitter, er bestaat in ons Europa een enorm idealisme.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We also know that the institutional imagination is boundless.
We weten ook dat de institutionele verbeeldingskracht grenzeloos is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, electronic commerce reaches far beyond the Union, in fact it is already boundless.
De elektronische handel strekt zich uit tot ver buiten de Unie en kent nu al geen grenzen meer.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com