care of in Dutch

Pronunciation
per adres (postadres p/a)

Example Sentences

When I was a little girl, my grandparents took care of me in the restaurant and used to put Western films on the TV after lunch.
Wanneer ik een klein meisje was zorgden mijn grootouders voor mij in het restaurant en speelden Westerns op tv na de lunch.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Moreover, thanks to Berlin's university's job board I could start a practical training in a small hospital in the city, which was specialised in the care of children affected by cancer.
Bovendien kon ik dankzij het job board van de Universiteit van Berlijn een praktische training starten in een klein ziekenhuis in de stad, waar ze gespecialiseerd zijn in het verzorgen van kinderen met kanker.
pronunciation pronunciation pronunciation err
One should take care of oneself.
Men moet voor zich zelf zorgen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Take care of our planet.
Zorg voor onze planeet.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Take care of yourselves!
Zorg goed voor uzelf!
pronunciation pronunciation pronunciation err
What do you call a man who takes care of sheep in the field?
Hoe noem je iemand die voor de schapen op de wei zorgt?
pronunciation pronunciation pronunciation err
You should take care of your sick mother.
Jullie moeten voor jullie zieke moeder zorgen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Lucy's mother told her to take care of her younger sister.
Lucys moeder zei haar dat ze moet zorgen voor haar jongere zus.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom takes good care of the birds.
Tom verzorgt de vogels goed.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Take care of yourself.
Zorg goed voor jezelf.
pronunciation pronunciation pronunciation err


© dictionarist.com