classic in English

Pronunciation
adj. classic, excellent, timeless, traditional, serving as a model (in art and literature), of or pertaining to Greek and Roman antiquities

classic in Dutch

Pronunciation
zn. klassiek (een klassiek kunst- of muziekstuk)
bn. voorbeeldelijk; klassiek

Example Sentences

They now have over 30 hours of classic songs and pieces.
Ze hebben nu meer dan 30 uren aan klassieke muziek en muziekstukken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is a classic example of how the partnership concept operates and such schemes must be supported in its broadest remit.
Dit is een klassiek voorbeeld van hoe het idee van partnerschappen werkt, en dit soort initiatieven verdient dan ook een zo ruim mogelijke ondersteuning.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Europe is not, nor can it become a classic federal state.
Europa is echter geen klassieke federale staat en kan dat ook niet worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In this respect, the Lannoye report provides one more classic example.
Het verslag-Lannoye is hiervan een schoolvoorbeeld, het zoveelste.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The appalling floods in Mozambique were a classic case for intervention by ECHO as a humanitarian intervention.
De vreselijke overstromingen in Mozambique vormden een klassiek voorbeeld van een geval waar ECHO humanitaire hulp kon verlenen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The value of fundamental human rights was placed above the value of classic state sovereignty.
De waarde "fundamentele mensenrechten" werd geplaatst boven de klassieke waarde "nationale soevereiniteit".
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is a classic area requiring cooperation.
Dit is een klassiek geval waarbij samenwerking vereist is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That emerged yet again in the attempted coup in the Central African Republic, in fact a classic scenario.
Dat is nog eens gebleken in de poging tot staatsgreep in de Centraal-Afrikaanse Republiek, overigens een klassiek scenario.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What we have here is a classic example of European work.
Dit is een klassiek voorbeeld van goed Europees werk.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I, myself, have a boat over 30 years old in my boat house which would not meet these standards; I believe it is a classic boat.
Zelf heb ik een meer dan dertig jaar oude boot in mijn boothuis liggen die niet aan deze normen zou kunnen voldoen; naar mijn mening is het een historisch vaartuig.
pronunciation pronunciation pronunciation err

dictionary extension
© dictionarist.com