classify in Dutch

Pronunciation
ww. selecteren; als geheim classificeren

Example Sentences

I'm not good at classifying things.
Ik ben niet goed in het classificeren van dingen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Please classify these books by subject.
Sorteer deze boeken op thema, alsjeblieft.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We can't reveal classified information.
Wij kunnen geen vertrouwelijke informatie vrijgeven.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I have classified the issues raised by the honourable Members into four groups.
Ik heb de door de geachte afgevaardigden gemaakte opmerkingen in drie categorieën onderverdeeld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
On the other hand, however, we must take care not to classify certain peoples in a particular manner.
Aan de andere kant moeten we echter oppassen dat we bepaalde volkeren niet op de een of andere wijze in een hokje stoppen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It does not get the grant from Europe because at NUTS II it is classified with Hampshire.
Het krijgt geen steun van Europa omdat het onder NUTS II bij Hampshire wordt ingedeeld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I believe it is too early to pass judgement on the various instruments that can be classified.
Ik denk dat het te vroeg is voor de beoordeling van de verschillende instrumenten die kunnen worden ingedeeld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is why this proposal needs to be changed, particularly where it specifies classifying countries into categories.
Daarom moet deze ontwerpverordening gewijzigd worden, vooral wanneer het gaat om de indeling van de landen in groepen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would be very pleased if we could ban tobacco, which we have classified as dangerous.
Ik zou zeer blij zijn als wij tabak, door ons als gevaarlijk beschouwd, zouden kunnen verbieden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A port may be classified, for example, without any regard for the boats.
Zo wordt bijvoorbeeld wel een haven op de lijst geplaatst, maar blijven de schepen die er aanmeren ongenoemd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
© dictionarist.com