commission in Dutch

Pronunciation
zn. commissie; verlening van een acad. of andere graad
ww. opdracht; benoeming tot officier

Example Sentences

He should work for the European Commission.
Hij zou voor de Europese Commissie moeten werken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
How much is the commission?
Wat zijn de verwerkingskosten?
pronunciation pronunciation pronunciation err
I can live with these minimum standards, but I would ask the Commission to monitor the situation very carefully.
Ik kan wel uit de voeten met deze minimumnormen, maar ik zou de Commissie toch willen vragen de ontwikkelingen nauwlettend te volgen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
But I would like to say that safety is a priority objective for the Commission.
Ik wil u echter zeggen, dames en heren, dat veiligheid voor de Commissie een prioritair doel is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission decides whether the Member States may impose certain rules of their own.
De Europese Commissie bepaalt of de lidstaten eigen bepalingen kunnen vastleggen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would like to briefly comment on the Commission' s proposal to amend the directive on the transport of dangerous goods by road.
Ik wil kort reageren op het voorstel van de Commissie om de richtlijn inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg te herzien.
pronunciation pronunciation pronunciation err
According to the Commission' s proposal -20ºC would have been sufficient.
Volgens het voorstel van de Commissie zou de grens van 20 graden onder nul voldoende zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is why I want to highlight some of the issues that I believe the Commission must have at the forefront.
Daarom wil ik een aantal onderwerpen noemen waaraan de Commissie speciaal aandacht dient te besteden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We look to the Commission to deal with points in relation to additionality.
Van de Commissie verwachten wij een verklaring met betrekking tot de additionaliteit.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We look to the Commission also to ensure that there is matched funding for projects.
Ook verwachten wij van de Commissie dat zij kan instaan voor de aanvullende financiering van de projecten.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com