compose in Dutch

Pronunciation
ww. componeren; schrijven (boek, opstel); koloniseren

Example Sentences

Bronze is composed of copper and tin.
Brons bestaat uit koper en tin.
pronunciation pronunciation pronunciation err
How many chemical elements compose water?
Uit hoeveel chemische elementen bestaat water?
pronunciation pronunciation pronunciation err
How many symphonies did Beethoven compose?
Hoeveel symfonieën heeft Beethoven gecomponeerd?
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is also important to set percentages and a date for vehicles to be composed of recyclable materials.
Het is ook belangrijk dat we percentages en data vastleggen waarop de voertuigen uit kringloopmaterialen moeten bestaan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
On average, one quarter of Member State governments are composed of women and a little over one fifth of their parliaments.
De regeringen van de lidstaten bestaan gemiddeld voor een kwart uit vrouwen; de nationale parlementen voor iets meer dan een vijfde.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Northern Alliance, as its name suggests, is composed of various ethnic groups from Northern Afghanistan.
De Noordelijke Alliantie bestaat, zoals haar naam aanduidt, uit etnische groepen uit Noord-Afghanistan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is why we remain in favour of a Management Board composed of 16 members, and not of 12 as proposed in the report.
Om die reden blijven wij voorstander van een raad van bestuur bestaande uit zestien leden in plaats van de twaalf die in het verslag worden voorgesteld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I believe we should set up a body composed of the best minds in the secretariat as well.
Ik denk dat wij hier een comité moeten samenstellen waarin de beste mensen worden gekozen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Convention is composed of the highest calibre people who will manage their work themselves, independently.
De Conventie wordt gevormd door vooraanstaande persoonlijkheden die zelf de werkzaamheden zullen regelen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We should also be trying to tackle our future need for border security operations composed of experts from several Member States.
Wij moeten eveneens proberen in de toekomst gemengde teams samen te stellen, die bestaan uit deskundigen uit verschillende lidstaten en die de grenzen efficiënt beveiligen.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com