compound in English

Pronunciation
n. compound, mixture, substance composed of different elements

compound in Dutch

Pronunciation
zn. scheikundige verbinding, mengsel; samenstelling
ww. vermengen, samenstellen
bn. samengesteld

Example Sentences

The hostage-takers planted explosives all around the compound.
De gijzelnemers hebben explosieven overal rondom het gebouw geplaatst.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Secondly, will this not compound the problem of over-regulation from Brussels and under-implementation in the Member States?
Ten tweede, verergert dit niet het probleem van overregulering vanuit Brussel en een te gebrekkige uitvoering door de lidstaten?
pronunciation pronunciation pronunciation err
It recognises that discrimination against women is often compounded by discrimination on other grounds.
In het document wordt geconcludeerd dat discriminatie van vrouwen vaak samengaat met discriminatie op andere gronden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This applies firstly to permitted minerals and their compounds.
Dit geldt in de eerste plaats voor de toegestane mineralen en hun chemische verbindingen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Of course chemical compounds still need to be submitted to scientific tests.
Het spreekt voor zich dat de chemische verbindingen eerst moeten worden onderworpen aan een wetenschappelijk onderzoek.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As for volatile organic compounds, we are, in actual fact, still missing part of the legislation.
Voor vluchtige organische stoffen missen wij eigenlijk nog een onderdeel van de wetgeving.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In answer to Mr de Roo' s questions, I want to say that the Commission has completed two studies on volatile organic compounds.
In antwoord op de vragen van de heer De Roo merk ik op dat de Commissie twee onderzoeken heeft voltooid over vluchtige organische stoffen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Organotin compounds are needed for the production of PVC film as long as there is no equivalent alternative available.
Organotinverbindingen zijn noodzakelijk voor de productie van PVC-films, terwijl geen even goed alternatief beschikbaar is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The most important fact is the presence of an ingredient in the compound feedingstuff and not necessarily its exact quantity.
Het belangrijkste is de aanwezigheid van een bepaald ingrediënt in het mengvoeder, niet zozeer de exacte hoeveelheid ervan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Although an outright ban on the adding of ammonia or ammonia compounds would have been preferable.
Hoewel een duidelijk verbod op de toevoeging van ammoniak of ammoniakverbindingen beter was geweest.
pronunciation pronunciation pronunciation err

dictionary extension
© dictionarist.com