considerate in Dutch

Pronunciation
bn. houdt rekening met, rekening houdend met

Example Sentences

We wish to ensure that Article 1 of the directive promotes the sustainable, efficient, fair and considerate use of water.
Wij willen er zeker van zijn dat in artikel 1 van de richtlijn een duurzaam, efficiënt, billijk en solidair gebruik van water wordt bevorderd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is very considerate of you to refer to Article 308.
U bent zeer hoffelijk door te verwijzen naar artikel 308.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He was considerate, courteous and thorough.
Hij is behoedzaam, beleefd en grondig geweest.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The implementation time, which is staggered over the period 2010 to 2015, is also sufficiently considerate for industry.
De periode van tenuitvoerlegging, die glijdend verloopt van 2010 tot 2015, houdt ook voldoende rekening met de industrie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I congratulate the rapporteur on how he tackled the difficult task of drawing up this considerate report.
Mijn complimenten aan de rapporteur voor het schrijven van dit moeilijke verslag, wat een hele kluif moet zijn geweest.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Thank you, Mr President, for being so considerate.
Ik dank u, mijnheer de Voorzitter, omdat u zo inschikkelijk bent geweest.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

obliging: accommodating, helpful, kind, neighbourly

dictionary extension
© dictionarist.com