consideration in Dutch

Pronunciation
zn. (het) rekening houden; (het) afwegen; aandachtig lezen; geldelijke winst

Example Sentences

After much consideration, we accepted his offer.
Na rijp beraad hebben we haar voorstel aanvaard.
pronunciation pronunciation pronunciation err
All things taken into consideration, my father's life was a happy one.
Als je alles overweegt, is mijn vaders leven wel een gelukkig leven geweest.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Another factor to be taken into consideration is that the present situation is favourable to us.
Een andere factor waar rekening mee moet worden gehouden is, dat de huidige situatie gunstig is voor ons.
pronunciation pronunciation pronunciation err
His theory deserves consideration.
Zijn theorie is het overwegen waard.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She should take into consideration the advice of her mother.
Ze zou de raad van haar moeder in acht moeten nemen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She's by no means lacking in consideration. She's just shy.
Het ontbreekt haar geenszins aan welwillendheid. Ze is gewoon verlegen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Taking everything into consideration, the result is better than I expected.
Alles in overweging genomen, is het resultaat beter dan ik gehoopt had.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They took every possibility into consideration.
Ze hebben met alle mogelijkheden rekening gehouden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I hope my proposal will be taken into consideration in tomorrow' s vote.
Ik hoop dat er bij de stemming van morgen met mijn voorstel rekening wordt gehouden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is not the first time that this issue has not been given the consideration it deserves.
Daar wordt niet de noodzakelijke aandacht aan geschonken en helaas is dit niet de eerste keer.
pronunciation pronunciation pronunciation err

dictionary extension
© dictionarist.com