constituted in Dutch

Pronunciation
bn. geautoriseerd, aangesteld

Example Sentences

Europe, Japan and the US - the euro, the yen and the dollar, would constitute, in my opinion, such a block.
Een dergelijk blok zou naar mijn mening gevormd kunnen worden door Europa, Japan en de Verenigde Staten: door de euro, de yen en de dollar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This constitutes a good example, therefore.
Daarom is het een goed voorbeeld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have calculated that the cost of recycling cars does not constitute more than one per cent of the price of a new car.
We hebben berekend dat de kosten voor het recyclen van een auto niet meer dan 1% van de prijs van een nieuwe auto bedragen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These splendid cars do not constitute waste.
Deze mooie auto's zijn geen afval.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This programme constitutes a driving force for development on the European scale.
INTERREG maakt deel uit van vier communautaire initiatieven die voor de periode 2000-2006 op het programma staan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The dangerous chemical substances constitute a big leak.
Een groot lek vormen de gevaarlijke chemische stoffen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Where water charges are concerned, the present directive will constitute Europe' s water policy for the next three decades.
Deze richtlijn concentreert het Europees waterbeleid voor de komende drie decennia op het vlak van de waterheffingen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This would constitute a clear goal against which progress could be measured.
Door deze doelstelling kan worden gemeten hoeveel vooruitgang er is geboekt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, the environment constitutes a far bigger and more serious problem than smoking.
Het milieu is echter een veel ernstiger en belangrijker probleem dan tabaksverslaving.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The fact that the convention has not been turned into a framework agreement also constitutes a defeat for this Parliament.
Ook het feit dat het niet tot een kaderregelgeving is gekomen maar bij een overeenkomst is gebleven, betekent een nederlaag voor het Parlement.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

composed

dictionary extension
© dictionarist.com