correction in Dutch

Pronunciation
zn. verbetering; bestraffing

Example Sentences

Mr President, I would like to request a correction to the Minutes regarding the vote on Amendment No 5 of the Swoboda report.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil dat in de notulen een rectificatie wordt opgenomen met betrekking tot amendement 5 op het verslag-Swoboda.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This can also be seen from the financial corrections quoted under number 1.
Dit blijkt duidelijk uit paragraaf 1 waarin sprake is van de financiële correctie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We will check the list, Mr Valdivielso de Cué, and make the necessary correction.
We zullen het controleren, mijnheer Valdivielso, en de nodige correcties aanbrengen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A number of other important corrections have also been made, meaning that contributions for the year 2000 can now be finalised.
Daarbij komen nog andere belangrijke correcties, zodat de bijdragen voor het jaar 2000 nu eindelijk definitief kunnen worden vastgelegd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, it might be possible to make a correction to them already.
Misschien kunt u nu echter al een correctie aanbrengen, namelijk bij het uitstekende rapport van collega Karas.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr García, I apologise. We shall make the correction.
Mijnheer García, dat zal gecorrigeerd worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, can I just establish for yesterday's Minutes a correction to my vote.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag verzoeken om een wijziging in de notulen van gisteren in verband met mijn stemgedrag.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is why a correction was crucial.
Daarom was een correctie dringend noodzakelijk.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, I should like to begin by pointing out a technical correction.
Mijnheer de Voorzitter, ik begin graag met een technische correctie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A strengthened ISD will not in itself prevent the sizeable market corrections that we have witnessed in recent weeks.
Een versterkte RBD kan op zichzelf de flinke marktcorrecties die we de laatste weken hebben gezien, niet voorkomen.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com