craft in Dutch

Pronunciation
zn. bekwaamheid (om iets te maken of creëren); creatief project; boot, vliegtuig; sluwheid, slinksheid; beroep, vak, bezigheid
ww. met de hand vervaardigen of maken

Example Sentences

The manufacture of fireworks has become all the more dangerous since the old craft methods gave way to industrial methods.
De vervaardiging van vuurwerk is des te gevaarlijker geworden nu de oude ambachtelijke methoden hebben plaatsgemaakt voor geïndustrialiseerde productiemethoden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Other innovative enterprises, from the craft industry for example, ought to qualify, too, to my mind.
Ik vind dat men ook andere innoverende ondernemingen, bijvoorbeeld ambachtelijke bedrijven, moet trachten te bereiken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The use of recreational craft - and here I must disagree somewhat with our rapporteur - is not totally without its problems.
In tegenstelling tot de rapporteur vind ik dat het gebruik van pleziervaartuigen niet helemaal probleemloos verloopt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The point here, I think, is that we need to reduce the level of noise generated by these recreational craft.
Naar mijn idee is het essentieel dat wij proberen de geluidsoverlast als gevolg van die motorboten te verminderen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
More importantly, I think the derogations for historic craft and self-build craft are justified.
Met name de uitzonderingen voor historische vaartuigen en voor boten die volgens het 'doe-het-zelf' -principe zijn gebouwd, vind ik terecht.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The equipment at issue here - recreational craft and, more importantly, jet skis - is used solely for leisure activities.
De machines waar het hier om draait, pleziervaartuigen en met name ook waterscooters, zijn uitsluitend voor de vrijetijdsbesteding bestemd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is not where the problem lies and we have allowed derogations for these craft.
Daar zit het grootste probleem niet en daar hebben we ook uitzonderingsregelingen voor gecreëerd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There is much to be done if we are to be able to engage with the recreational craft sector.
Er moet nog veel werk verricht worden om de pleziervaartuigensector aan te kunnen pakken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, from G8 to recreational craft, and from recreational craft to uprooted people.
Mijnheer de Voorzitter, van de G8 naar pleziervaartuigen, van pleziervaartuigen naar ontheemden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Can you tell me, then, why yachts and pleasure craft do not fly the European flag as well as the national flag?"
Kun jij mij dan eens uitleggen waarom op jachten en op pleziervaartuigen naast de nationale vlag geen Europese vlag wappert?"
pronunciation pronunciation pronunciation err
© dictionarist.com