delegate in Dutch

Pronunciation
zn. afgevaardigde, gezant, gevolmachtigde, vertegenwoordiger
ww. een afgevaardigde benoemen, benoemen, de verantwoordelijkheid geven

Example Sentences

I therefore appeal to the German delegates in particular to prevent major political damage occurring today!
Daarom richt ik in het bijzonder een appèl tot de Duitse leden om niet toe te staan dat er vandaag zware politieke schade wordt aangericht.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The CSU European delegates have no sympathy whatsoever with the leader of the FPÖ.
De leden van de CSU-delegatie hebben geen enkele sympathie voor Haider, de leider van de FPÖ.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For these reasons the CSU European delegates are against this resolution.
Om deze redenen is de Europese CSU-delegatie gekant tegen deze resolutie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I believe that as equal partners the EU- and ACP-elected delegates are up to that task.
Mijn mening is dat de gekozen EU- en ACS-afgevaardigden als gelijkwaardige partners deze taak wel degelijk aankunnen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
At the moment, I am more interested in protected areas for delegates, but that is another matter.
Momenteel interesseer ik mij eerlijk gezegd meer voor beschermde gebieden voor afgevaardigden, maar dat is niet het onderwerp van gesprek.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, the British delegate has just spoken using Mr Bowe' s speaking time.
Voorzitter, zojuist heeft de Britse afgevaardigde gesproken met de spreektijd van de heer Bowe.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The delegates in the Socialist Group are not unanimous here.
De collega's van de sociaal-democratische fractie handelen hier niet uit naam van de fractie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I appeal to the delegates to end their demonstration.
Ik doe een oproep op de collega's om nu met hun demonstratie te stoppen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is probably the first time I have heard delegates referred to as soldiers, but we know what role we are playing here.
Dit is misschien de eerste keer dat ik afgevaardigden heb horen betitelen als soldaten, maar wij weten welke rol wij hier spelen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This will probably be because they have come to realise that they cannot count on the support of at least 32 delegates.
Dat zal waarschijnlijk als reden hebben dat ze hebben vastgesteld dat ze niet meer gesteund worden door tenminste 32 afgevaardigden.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com