develop in Dutch

Pronunciation
ww. ontwikkelen; zich ontwikkelen

Example Sentences

They will also develop your personality.
Zij zullen ook je persoonlijkheid ontwikkelen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Once you find what you believe in, stand by them and you will develop in character.
Zodra je vindt waar je in gelooft, blijf er dan bij en je zult je karakter ontwikkelen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A new means of communication was developed — the railway.
Een nieuw communicatiemiddel werd ontwikkeld, de spoorweg.
pronunciation pronunciation pronunciation err
How do you like these photos? I had them developed today.
Wat vindt je van deze foto's? Ik heb ze vandaag laten ontwikkelen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In November 2013, the U.S., Norway, and the U.K. launched a public-private partnership to support forests in developing countries, with the goal of reducing emissions from deforestation and promoting sustainable agriculture.
In november 2013 startte de Verenigde Staten, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk een publiek-private samenwerking om bosgebieden in ontwikkelingslanden te ondersteunen, met als doel het reduceren van emmissie door ontbossing en het stimuleren van duurzame landbouw.
pronunciation pronunciation pronunciation err
India is a developing country.
India is een ontwikkelingsland.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Israel is a developed country.
Israël is een ontwikkeld land.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Japanese economy developed rapidly.
De Japanse economie ontwikkelde zich vrij snel.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The urban population in most developing countries is increasing very fast.
De stedelijke bevolking in de meeste ontwikkelingslanden stijgt zeer snel.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Please develop and print this film.
Gelieve deze film te ontwikkelen en af te drukken.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com