din in Dutch

Pronunciation
zn. lawaai, geraas
ww. kabaal; herrie schoppen

Example Sentences

I suspect that made a hell of a din.
Ik stel me zo voor dat dat een enorm kabaal was.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The din can cause permanent damage to the ear bones, and brain and lung haemorrhage.
Lawaai kan fataal letsel aan de oren en bloedingen in de hersenen en longen tot gevolg hebben.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have another year of this din in store for us.
We zullen nog een jaar naar deze ketelmuziek moeten luisteren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would ask you all to be present tomorrow for the statement by the Grand Mufti of Syria, Sheikh Ahmad Badr Al-Din Hassoun.
Daarom zou ik u graag willen verzoeken morgen allemaal aanwezig te zijn bij de toespraak van de grootmoefti van Syrië, sjeik Ahmad Badr Al-Din Hassoun.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is difficult for those who have the floor to speak with this din all around.
Voor degenen die hier aan het woord zijn is het moeilijk om te spreken met al dat rumoer.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Madam President, I hope I can make myself heard above the din.
(EN) Mevrouw de Voorzitter, ik hoop dat ik mij verstaanbaar kan maken boven het kabaal uit.
pronunciation pronunciation pronunciation err
© dictionarist.com