director in Dutch

Pronunciation
zn. directeur; regisseur

Example Sentences

Don't tell anybody else, but director Tanaka wears a wig.
Even onder ons, ik hoor dat afdelingsleider Tanaka eigenlijk een pruik draagt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Even Dwarfs Started Small is a 1970 film by German director Werner Herzog.
"Auch Zwerge haben klein angefangen" is een film van de Duitse regisseur Werner Herzog uit 1970.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He is a director, and should be treated as such.
Hij is directeur, en zo moet hij ook behandeld worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
His official title is Director-General of the Environment Agency.
Zijn officiële titel is Directeur-Generaal van het Agentschap voor Milieubescherming.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Steven Spielberg is a film director.
Steven Spielberg is een filmregiseur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The director reprimanded you.
De chef heeft je op het matje geroepen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What brand and what color is the director's car?
Welk merk en kleur heeft de auto van de directeur?
pronunciation pronunciation pronunciation err
The existing monitoring committee can only monitor the independence of the Director of the agency.
Het bestaande controlecomité kan alleen op de onafhankelijkheid van de directeur van OLAF toezien.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Occasionally we lack competent directors to motivate us.
Af en toe ontbreken echter bekwame regisseurs om de mensen te motiveren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have to discuss this with the director of OLAF.
Daarom moeten wij hierover met de directeur van OLAF spreken.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. moving-picture director: producer, leader
2. executive officer: manager, supervisor, administrator, leader

dictionary extension
© dictionarist.com