enact in Dutch

Pronunciation
ww. bepalen, vaststellen; tot wet verheffen; opvoeren

Example Sentences

It means ecological progress for Europe, and we can be proud of ourselves if we succeed in enacting it and setting it in motion.
Zij betekent een vooruitgang voor het Europese milieu, en we mogen trots zijn als we haar in de wetgeving kunnen verankeren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If the Council fails to act during these 30 days, the measures enacted by the Commission will then lapse.
Blijft de Raad gedurende die 30 dagen inactief, dan vervallen de door de Commissie uitgevaardigde maatregelen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mrs Smet, our rapporteur, was President of the Council of Ministers when the original Working Time Directive was enacted.
Onze rapporteur, mevrouw Smet, was voorzitter van de Raad van Ministers toen de oorspronkelijke arbeidstijdenrichtlijn werd vastgesteld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The implementing provisions for this regulation are being enacted under the committee procedure.
De uitvoeringsbepalingen van deze verordening worden door middel van de comitologieprocedure vastgesteld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Strict, clear, unambiguous regulations, the thinking behind which is clear to all, must be enacted.
Er moeten strikte, duidelijke, eenduidige en voor iedereen begrijpelijke regelingen worden vastgesteld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The enacting of the law on the use of minority languages for official business was, in this regard, an important step.
Het aannemen van deze wet op het gebruik van minderheidstalen was wat dat betreft een belangrijke stap vooruit.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, the Commission is also gravely concerned by the fact that these drafts have yet to be enacted in law.
De Unie stelt daarentegen uiterst verontrust te zijn over het feit dat deze teksten nog niet in de vorm van wetgeving zijn gegoten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The regulations and directives enacted through the three decision-making procedures in Europe must be streamlined and simplified.
De verordeningen en richtlijnen die via de drie besluitvormingsprocedures in Europa worden vastgesteld, moeten worden gestroomlijnd en vereenvoudigd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would have liked us to have granted right of action to those regions that possess the right to enact legislation.
Aan de bevoegdheden van de regio's met wetgevingsbevoegdheid moet mijns inziens eveneens het recht op het aantekenen van beroep worden toegevoegd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Parliament played its part in enacting the regulations in question.
Het Parlement was betrokken bij de vaststelling van de bewuste regelingen.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. accomplish: perform, act, personify, achieve, execute, act out, do
2. make into law: legislate, establish, dictate, decree, order, sanction

dictionary extension
© dictionarist.com