equipment in Dutch

Pronunciation
zn. uitrusting

Example Sentences

All you need to do is buy some basic equipment or borrow some from your parents and you are good to go.
Alles wat je hoeft te doen is wat basisuitrusting kopen of lenen van je ouders en je bent er klaar voor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If you use this modern equipment, it will save a lot of manpower.
Als men deze moderne machine gebruikt, zal men werkkracht besparen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This hospital has a lot of new equipment.
Dit ziekenhuis heeft veel nieuwe apparatuur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What is new is that it will be well prepared and able to act quickly under effective common leadership and using modern equipment.
Het nieuwe is dat dit leger snel en goed voorbereid kan optreden onder de efficiënte leiding van gemeenschappelijke bevelhebbers en met moderne middelen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As you say tons of food, water purification equipment, tents, blankets.
Zoals u al zei, is er behoefte aan tonnen voedsel, aan waterzuiveringsinstallaties en aan tenten en dekens.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As such, the cost of the equipment for continuous sampling is recouped within the space of a few years.
De investering voor de apparatuur voor continue bemonstering is dus in enkele jaren terugverdiend.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Plants for unsorted waste require more advanced equipment.
Installaties voor ongesorteerd afval vereisen een meer geavanceerde uitrusting.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is because local authority planning to adapt existing equipment uses this threshold. See, in this respect, Annex V(a).
De lagere overheden hebben bij de planning van de aanpassing van de bestaande installaties namelijk rekening gehouden met deze drempel (zie bijlage V, a).
pronunciation pronunciation pronunciation err
Various actions have been undertaken on the part of the European Union, such as providing independent stations with equipment.
Vanuit de Europese Unie wordt het een en ander gedaan, zoals de voorziening van onafhankelijke stations met apparatuur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Milosevic' s willing servants are then welcome to hold on to the confiscated technical equipment.
Dan mogen de gewillige dienaren van Milosevic gerust de in beslag genomen technische uitrusting behouden.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com