erupting in Dutch

Pronunciation
[erupt] ww. uitbarsten (ook van een vulkaan))

Example Sentences

Everything points to the country sitting on a volcano that could erupt at any minute.
Alles wijst erop dat het land op een vulkaan zit die ieder moment kan uitbarsten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
First of all, in 1977, the same volcano began to erupt.
In 1977 is deze zelfde vulkaan tot uitbarsting gekomen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In addition, a large-scale famine is threatening to erupt.
Ook dreigt er op het ogenblik een grote hongersnood.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Scarcely had the ink dried on that resolution when the Eurostat affair erupted.
De inkt van die resolutie was nauwelijks droog of de Eurostat-affaire brak los.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Periodic fighting continues to erupt between the belligerents and the civilian population.
Er blijven regelmatig gevechten uitbreken tussen oorlogszuchtige groeperingen en de burgerbevolking.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Then, on 8 October, fighting erupted in the town of Muhajiriya, controlled by a Darfuri rebel faction.
Vervolgens braken op 8 oktober gevechten uit in de stad Muhajiriya, die onder controle van een Darfuriaanse rebellengroep valt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A storm of protest erupted in some parts of Germany a few days ago over the issue of fruit and apple wines.
In sommige delen van Duitsland barstte enkele jaren geleden een storm van protest los over de kwestie met betrekking tot fruit en appelwijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A brutal war has erupted in Eastern Congo, with some 350 000 people forced to flee their homes.
Eengruwelijke oorlog is losgebarsten in Oost-Congo, waarbij ongeveer 350000 mensen zijn gedwongen hun huizen te verlaten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Earlier in the week, only a few hours after the tension erupted, the Arab League met.
Eerder deze week, maar een paar uur nadat de spanning tot een uitbarsting kwam, kwam de Arabische Liga bijeen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In August, however, the subprime crisis erupted and continues to create havoc.
In augustus echter kwam de kredietcrisis tot uitbarsting en deze zorgt nog steeds voor ravages.
pronunciation pronunciation pronunciation err
dictionary extension
© dictionarist.com