every word counts in Dutch

Pronunciation
ieder woord is belangrijk

Example Sentences

Mr President, many people in this House know that almost every word counts, particularly in this report.
Mijnheer de Voorzitter, velen in dit Parlement zijn zich ervan bewust dat het in dit verslag op bijna ieder woord aankomt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
dictionary extension
© dictionarist.com