exponential in Dutch

Pronunciation
bn. exponentieel (in algebra)

Example Sentences

I am also keen to guard against an exponential growth in the number of special envoys, however worthy the cause.
Ik wil mij ook hoeden voor een wildgroei in het aantal speciale afgezanten, hoe behartigenswaardig de zaak op zich ook moge zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Faced with the exponential development of the latter on the Internet, Amendment No 2 is essential.
Gezien de exponentiële ontwikkeling van dit verschijnsel Internet, ligt amendement 2 voor de hand.
pronunciation pronunciation pronunciation err
An exponential increase in activities is expected within a financial framework which has seen hardly any arithmetical growth.
De exponentiële toename van de activiteiten is onverenigbaar met de nauwelijks merkbare aritmetische groei van het financieel kader.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The problem lies in the current exponential increase in mass redundancies.
De kern van het probleem is dat het aantal collectieve ontslagen momenteel hals over kop toeneemt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In particular, the 1990's witnessed an exponential increase in the number of regional trade agreements being negotiated.
Vooral in de jaren negentig hebben we een exponentiële groei van het aantal regionale handelsovereenkomsten gezien.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Flemish motorways are at risk of being oversaturated by the exponential increase in freight traffic.
De Vlaamse snelwegen dreigen morgen oververzadigd te worden door het exponentieel toenemende vrachtverkeer.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In truth, all this report does is to state that there has been an exponential rise in these types of violence.
Het is een eerste vereiste om de sociale, familiale, economische en religieuze achtergronden van het geweld en het afreageren te begrijpen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The quantity and quality of this trade is growing at an exponential rate.
Dit handelsverkeer maakt zowel kwantitatief als kwalitatief een exponentiële groei door.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These are ambitious targets, the achievement of which will bring exponential environmental benefits.
Dat zijn ambitieuze doelstellingen die aanzienlijke milieuvoordelen zullen opleveren als ze worden gehaald.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In Italy, in particular, growth in turnover in consumer credit agreements has been exponential.
In het bijzonder in Italië hebben de consumentenkredieten geleid tot een exponentiële groei van de omzet.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

of or involving exponents
a function in which an independent variable appears as an exponent: function, map, mathematical function, single-valued function, mapping, exponential function

dictionary extension
© dictionarist.com