exposed in Dutch

Pronunciation
bn. onbeschut

Example Sentences

Do not expose to temperatures above fifty centigrade.
Niet blootstellen aan een temperatuur boven de vijftig graden Celsius.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She deliberately exposed him to danger.
Ze heeft hem opzettelijk in gevaar gebracht.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Speech exposes what the brain is worth.
Het woord toont wat de hersenen waard zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are always exposed to some kind of danger.
We lopen altijd wel ergens gevaar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, the EU is now exposed to tough scrutiny.
Mijnheer de Voorzitter, de EU wordt vandaag onderworpen aan een diepgaand onderzoek.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Much remains to be done, however, and I call on the Commission to be far tougher in exposing the subsidy junkies of Europe.
Er is niettemin nog veel werk aan de winkel, en ik roep de Commissie op de subsidiejunkies in Europa meedogenloos aan de schandpaal te nagelen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Due to its importance on a world scale, the euro will be particularly exposed to the risk of counterfeiting and forgery.
Gezien zijn internationale belang zal de euro in het bijzonder blootstaan aan het risico van valsemunterij en namaak.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They are poor, insecure and exposed to the elements.
Ze zijn arm, onzeker en overgeleverd aan de elementen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I should like to list a few examples. The Kurdistan Democratic Party has been exposed to attack since 20 February.
Daarvan wil ik enkele voorbeelden noemen: sinds 20 februari wordt de democratische Koerdische beweging aangevallen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These children are exposed to dietary deficiencies and have difficulty concentrating at school.
Deze kinderen komen bepaalde voedingsmiddelen tekort en hebben last van concentratiestoornissen op school.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. visible: apparent, obvious, clear, bare, unprotected
2. laid open: bared, revealed, unveiled
3. denounced


© dictionarist.com