facelift in English

Pronunciation
n. facelift, plastic surgery performed on the face to remove or reduce wrinkles and other signs of aging

facelift in Dutch

Pronunciation
zn. face-lift, opknapbeurt

Example Sentences

Because this is not simply a face-lift.
Het gaat hier niet om een eenvoudige hervorming.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If it were simply a face-lift, a nip and a tuck, and the results would be visible very soon.
Als dat het geval zou zijn, zou een kleine verandering hier en daar kunnen volstaan en zou het resultaat in no time zichtbaar zou zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, the Oostlander report has undergone a major face-lift, with 283 amendments tabled.
Mijnheer de Voorzitter, met de 283 amendementen die zijn ingediend heeft het verslag-Oostlander een ingrijpende facelift ondergaan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What is needed here is a complete face-lift to restore some dignity to the resolution.
De resolutie heeft een ingrijpende lifting nodig om er een waardig geheel van te maken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For a directive, twenty means it is in need of a facelift.
Voor een richtlijn geldt echter dat het na twintig jaar tijd is voor een facelift.
pronunciation pronunciation pronunciation err
But let us be honest: the Community venture is in need of a facelift.
We moeten echter toegeven dat de Europese instellingen inderdaad aan vernieuwing toe zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
True, the Intergovernmental Conference is to get a face-lift, but the basic problems remain the same.
Men wil de regeringsconferentie weliswaar een ander gelaat geven, maar de fundamentele problemen blijven bestaan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
dictionary extension
© dictionarist.com