foreign affairs in Dutch

Pronunciation
buitenlandse zaken

Example Sentences

Surely Assad would be Barak' s ideal negotiating partner and not the Foreign Affairs Minister.
Assad zou toch de aangewezen gesprekspartner van Barak dienen te zijn en niet zijn bewindsman van buitenlandse zaken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Foreign Affairs Ministers of the European Union participated in that meeting.
Aan die vergadering hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie deelgenomen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is an issue which we addressed at our informal meeting of Ministers of Foreign Affairs in Evian on Saturday and Sunday.
Dit onderwerp is afgelopen zaterdag en zondag behandeld tijdens de informele bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken te Evian.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission has noted that the Turkish Minister of Foreign Affairs is looking into the incident and into possible compensation.
De Commissie heeft vastgesteld dat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken dit incident zal onderzoeken en daarbij ook de kwestie van een eventuele vergoeding zal overwegen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I have already passed this information to the Committee on Foreign Affairs.
Ik heb de Commissie buitenlandse zaken daarvan op de hoogte gebracht.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In areas such as justice, home affairs and foreign affairs, the Council has more or less exclusive rights.
Op terreinen als justitie, binnenlandse zaken en buitenlands beleid heeft de Raad vrijwel het alleenrecht.
pronunciation pronunciation pronunciation err
One of the major failures of the Stockholm Summit was in the foreign affairs field.
Een van de grootste mislukkingen van de Top van Stockholm betrof het terrein van buitenlandse zaken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Stockholm European Council: Foreign affairs (B5-0248/2001)
Europese Raad van Stockholm - Buitenlands beleid (B5-0248/2001)
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Spanish Minister for Foreign Affairs wrote to me a few days ago in order to pass onto me the opinion of the Council of State.
De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft me enkele dagen geleden het advies van de Spaanse Raad van State doen toekomen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Once again, our courageous foreign affairs ministers have decided to put their heads in the sand.
Opnieuw hebben onze moedige ministers van Buitenlandse Zaken besloten hun kop in het zand te steken.
pronunciation pronunciation pronunciation err

dictionary extension
© dictionarist.com