fortunately in Dutch

Pronunciation
bw. gelukkig, geslaagd

Example Sentences

Fortunately he survived the accident.
Gelukkig heeft hij het ongeval overleefd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately none of the passengers were injured.
Gelukkig raakte geen van de passagiers gewond.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, no one was hurt.
Gelukkig werd er niemand gewond.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, no passengers were injured.
Gelukkig raakte geen van de passagiers gewond.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, the older part of the city was spared from the Allies' bombs.
Gelukkig werden de oudere stadsdelen beschermd tegen bommen van bondgenoten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, the weather was good.
Gelukkig was het weer mooi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, they escaped the danger.
Gelukkig zijn ze aan het gevaar ontkomen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Madam President, we the Belgian Christian Democrats are concerned as, fortunately, are a great many other Members too.
Voorzitter, wij maken ons zorgen, wij, dat zijn de Belgische christen-democraten en gelukkig ook nog heel veel andere collega's met ons.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, I am on the Committee on Regional Policy.
Ik zit gelukkig in de commissie regionaal beleid.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The problems in Europe' s urban areas are getting worse; fortunately, we now have consensus with the Commission.
De problemen in de stedelijke gebieden van Europa verslechteren, maar gelukkig zijn wij het nu met de Commissie eens.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

by good fortune: as luck would have it, luckily, fortuitously
dictionary extension
© dictionarist.com