frame in English

Pronunciation
n. frame, structure

frame in Dutch

Pronunciation
zn. lijst; montuur; kozijn; bouw; lichaamsbouw; humeur; beeld (in film); (op internet) protocol dat "gegevenspakket" bevat met adresveld en slotveld
ww. ontwerpen, uitdenken, formuleren, vormen, verzinnen; inlijsten, omlijsten; (iem.) erin luizen, (opzettelijk) vals beschuldigen

Example Sentences

"LGBT communities around the world are calling you a 'hero', and say that you were framed, " Al-Sayib explained. "But the law enforcement agencies are all labeling you as a ruthless murderer. Which one are you, Dima?"
"LGBT-gemeenschappen over de hele wereld noemen je een 'held' en zeggen dat je opzettelijk vals beschuldigd bent, " legde Al-Sayib uit. "Maar de ordehandhavingsorganisaties bestempelen je allemaal als een medogenloos moordenaar. Welk van die twee ben je, Dima?"
pronunciation pronunciation pronunciation err
A framed photo of my family hangs above my desk.
Een ingelijste foto van mijn familie hangt boven mijn bureau.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Do you like the frame on this painting?
Vind je de lijst van dit schilderij mooi?
pronunciation pronunciation pronunciation err
He could not frame what he felt.
Hij kon niet onder woorden brengen wat hij voelde.
pronunciation pronunciation pronunciation err
LGBT communities around the world are calling you a 'hero', and say that you were framed, Al-Sayib explained. But the law enforcement agencies are all labeling you as a ruthless murderer. Which one are you, Dima?
LGBT-gemeenschappen over de hele wereld noemen je een 'held' en zeggen dat je opzettelijk vals beschuldigd bent, legde Al-Sayib uit. Maar de ordehandhavingsorganisaties bestempelen je allemaal als een medogenloos moordenaar. Welk van die twee ben je, Dima?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Some of the NGOs would say that the directive as now framed is worse than useless. It is a retrograde step.
Sommige NGO's beweren dat de richtlijn in zijn huidige opzet niet alleen zinloos is, maar zelfs een stap achteruit betekent.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Firstly, we think that the time-frame for implementing the proposed measures should be shorter than that proposed by the Council.
Ten eerste vinden wij dat er minder tijd moet worden uitgetrokken voor de tenuitvoerlegging van de maatregelen dan wat de Raad heeft voorgesteld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have met the concerns of the ACP states as far as the time-frame of the trade negotiations is concerned.
We hebben de twijfels van de ACS-landen met betrekking tot het tijdspad van die handelsbesprekingen ongedaan kunnen maken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is why it is important to try to find a legal frame of reference which can adapt to the new requirements of a global economy.
Juist daarom is het zo belangrijk dat wij een juridisch referentiekader tot stand brengen dat aansluit bij de nieuwe eisen van de mondialisering van de economie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The area of competence of the Committee on Petitions justifies its interest in the framing of the charter.
De bevoegdheden van de Commissie verzoekschriften verlenen haar het recht zich bezig te houden met de opstelling van het handvest.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. geraamte: raamwerk
2. raamwerk: chassis

dictionary extension
© dictionarist.com