get a grip in Dutch

Pronunciation
begrijpen

Example Sentences

That is the only way to get a grip on the problem.
Dat is de enige manier om dit probleem op te lossen!
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our initial response, our initial reaction must be to switch off the psychological 'emergency' mode and get a grip on our agenda.
Het eerste antwoord, de eerste manier om te reageren is het psychologische noodklimaat te doorbreken en de controle te hervatten over onze agenda.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I hope all colleagues will support me in saying we should seriously get a grip on how business in this chamber is run.
Ik hoop dat alle collega's het met me eens zijn als ik zeg dat we ernst moeten maken met de organisatie van deze vergadering, teneinde er meer grip op te krijgen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The choice of method used to get a grip on the various costs for the statistics is also important to us.
De keuze van de te gebruiken methode om de diverse kosten voor de statistiek onder controle te krijgen is ook van belang voor ons.
pronunciation pronunciation pronunciation err
the oral question to the Council on Getting a grip on energy prices, by Hannes Swoboda, on behalf of the PSE Group - B6-0460/2008)
Mondelinge vraag van Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, aan de Raad: Beheersing van de energieprijzen (B6-0460/2008),
pronunciation pronunciation pronunciation err
in writing. - I voted for the joint motion for a resolution on 'Getting a grip on energy prices'.
Ik heb voor de gezamenlijke ontwerpresolutie 'Beheersing van de energieprijzen' gestemd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Why are we not focusing on things that we can actually get a grip on?
Waarom richten wij onze aandacht niet op dingen die wij concreet kunnen beïnvloeden?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Let us get a grip on the situation before things get even worse and let us turn our words into deeds.
Laten we de koe bij de horens vatten voordat de zaken verder verslechteren en laten we woorden omzetten in daden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Member of the Commission. - Mr President, I cannot get a grip, but what I can do is to be very brief.
lid van de Commissie. - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik kan geen orde op zaken stellen, maar ik kan het wel heel kort houden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Can you please urge the authorities to get a grip of this?
Kunt u er bij de autoriteiten op aandringen dat ze daar greep op krijgen?
pronunciation pronunciation pronunciation err
dictionary extension
© dictionarist.com