helpful in Dutch

Pronunciation
bn. nuttig, hulpzaam

Example Sentences

When traveling abroad, it's helpful to learn at least a few chance words and phrases of your destination.
Wanneer je naar het buitenland gaat, is het nuttig om ten minste een paar beleefdheidsformules te leren in de plaatselijke taal.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is very helpful. It is an excellent contribution by Mr Swoboda and his colleagues.
Het is een zeer constructief verslag, een voortreffelijk stukje werk van de heer Swoboda en zijn collega's.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The fact that we are getting this rolling presentation of more detailed explanations of issues is very helpful.
Het feit dat wij deze gestroomlijnde presentatie krijgen met uitgebreide toelichtingen op vraagstukken is zeer nuttig.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That I regard as very helpful and a good sign for the future.
Ik vind dat zeer bemoedigend en een goed teken voor de toekomst.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It would be helpful if the Commissioner could comment on this matter when he responds to the debate.
Het zou heel welkom zijn als de commissaris hierover iets zou kunnen zeggen in zijn reactie op het debat.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It might be helpful to verify this.
Misschien is het goed om dat nog even te vernemen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In fact, it would be helpful if measures already in place in the UK were implemented throughout the EU and elsewhere.
Het zou zelfs een goed idee zijn om de in het Verenigd Koninkrijk genomen maatregelen in de hele EU en daarbuiten in te voeren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
At least we have excellent coordination on the ground in Zimbabwe with the Member States, which is very helpful.
Gelukkig hebben we ter plaatse in Zimbabwe een uitstekende coördinatie met de lidstaten, wat heel goed van pas komt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
One-sided recriminations are neither appropriate nor helpful in this situation.
Het heeft geen zin elkaar de schuld in de schoenen te schuiven. Dat dient nergens toe.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is an exceptionally helpful document.
Het is een bijzonder bruikbaar document.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com