heresy in Dutch

Pronunciation
zn. ketterij

Example Sentences

Such is the grip of EU money that dissent from the perceived wisdom is treated almost as heresy.
De macht van het EU-geld is zo groot, dat het bijna als ketterij wordt beschouwd wanneer men van de algemeen aanvaarde wijsheden afwijkt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
   Mr President, I am afraid I will bring heresy to this debate.
   – Mijnheer de Voorzitter, ik vrees dat ik een ketterse opmerking ga maken in dit debat.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That would be tantamount to heresy.
Dat zou synoniem zijn met ketterij.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I realise I have spoken the ultimate heresy in this House by saying it, but it is true.
Ik realiseer me dat deze woorden in dit Parlement als ketterij worden beschouwd, maar het is waar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These three heresies will be fatal to European wine-growing, particularly in France.
Dit zijn drie ernstige dwalingen die fataal zullen zijn voor de wijnbouw in Europa en met name in Frankrijk.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, we strenuously reject what from the democratic standpoint is a total heresy.
Vanuit democratisch standpunt verzetten wij ons met kracht tegen deze absolute ketterij.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

dissenting view: dissent, nonconformity, dissidence, apostasy
dictionary extension
© dictionarist.com