heroin in Dutch

Pronunciation
zn. heroïne (hard drug)

Example Sentences

He is a heroin addict.
Hij is heroïneverslaafd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom relapsed on heroin.
Tom viel terug in de heroïneverslaving.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Therefore, it is all right to supply heroin to children or to adults, as long as you do not want to make a profit from it.
Het is dus geen probleem dat je heroïne aan kinderen of volwassenen levert, zolang je er maar niet aan wilt verdienen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Opiates, such as heroin, are the root cause of most drugs-related deaths.
Opiaten zoals heroïne zijn de belangrijkste veroorzakers van de meeste drugsgerelateerde sterfgevallen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
One of the oldest of the risk reduction methods is controlled use of methadone tablets as a substitute for injected heroin.
Een van de oudste methodes voor risicobeperking is het gebruik van methadontabletten onder toezicht, ter vervanging van heroïne-injecties.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A heroin addict, for example, often seeks oblivion, being unable to cope with life.
Een heroïneverslaafde zoekt vaak vergetelheid, kan bijvoorbeeld het leven niet aan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Eighteen months after they bombed hell out of Afghanistan, the heroin crop in that country is now greater than ever.
Anderhalf jaar nadat ze Afghanistan tot puin hebben gebombardeerd, is de heroïneoogst in dat land groter dan ooit tevoren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In 2002, the Turkish authorities seized 2 124 kg of heroin.
In 2002 hebben de Turkse autoriteiten 2.124 kilo heroïne in beslag genomen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We live in a world where a poppy grown in Afghanistan can end up being illegally sold as heroin in Scotland.
We leven in een wereld waarin een in Afghanistan geteelde papaver uiteindelijk illegaal als heroïne verkocht kan worden in Schotland.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Its heroin street value is estimated at EUR 12.5 billion.
De overeenkomstige straatwaarde van de heroïne wordt geschat op 12,5 miljard euro.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

a narcotic that is considered a hard drug; a highly addictive morphine derivative; intravenous injection provides the fastest and most intense rush: hard drug, skag, nose drops, thunder, opiate, hell dust, big H, diacetylmorphine, smack, scag© dictionarist.com