hid in Dutch

Pronunciation
[hide] ww. verbergen; verstoppen, niet laten zien

Example Sentences

I looked around for the cheese, but it was nowhere to be seen: the person who had won dressed as Micky Mouse had ran off with it and hidden it from the rest of us!
Ik keek rond en zocht naar de kaas, maar deze was nergens te bespeuren: de persoon die verkleed was als Micky Mouse was ermee weggelopen en verstopte het voor de rest!
pronunciation pronunciation pronunciation err
A squirrel hid among the branches.
Een eekhoorntje verstopte zich tussen de takken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Are they hiding something?
Verbergen zij iets?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Civilization has flourished for hundreds of years in this hidden land.
De beschaving bloeit al honderden jaren in dit verborgen land.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He hid behind the door.
Hij verborg zich achter de deur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He hid himself behind the door.
Hij verborg zich achter de deur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He hid his emotions and pretended to be enthusiastic.
Hij verborg zijn emoties en deed alsof hij enthousiast was.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He hid his grief behind a smile.
Hij verborg zijn verdriet achter een glimlach.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He hid his sadness behind a smile.
Hij verborg zijn verdriet achter een glimlach.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He hid in the bushes so that they would not see him.
Hij verstopte zich in het struikgewas zodat ze hem niet zouden zien.
pronunciation pronunciation pronunciation err

dictionary extension
© dictionarist.com