high speed in Dutch

Pronunciation
hoge snelheid

Example Sentences

For the north-south high-speed link from Berlin to Verona, only a few minor components have been constructed.
Van de hogesnelheidslijn Noord-Zuid van Berlijn naar Verona is alleen de aanleg van enkele kleine onderdelen veilig gesteld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It concerns the Nordic triangle, designed to link the Scandinavian capitals by high-speed train and motorway.
Het is de bedoeling de drie hoofdsteden in het noorden, de noordse driehoek, met sneltreinen en autowegen te verbinden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I now move on to the second report, which concerns the interoperability of high-speed trains.
Ik ga direct verder met het tweede verslag dat de interoperabiliteit van de hogesnelheidstreinen behandelt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
- I voted against the report on the trans-European high-speed system (A5-0112/2000).
Ik heb gestemd tegen het verlag over het Trans-Europees hogesnelheidsspoorwegsysteem (A5-0112/2000).
pronunciation pronunciation pronunciation err
The high-speed sector and the conventional rail system respond to quite different philosophies.
De hogesnelheidstrein en het conventionele spoorwegsysteem beantwoorden aan totaal verschillende visies.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You could therefore say: fly in Europe and you will be covered, but taking the high-speed link might still be a better option.
Je zou dus kunnen zeggen: vlieg in Europa dan bent u verzekerd, maar het is misschien toch beter om de HSL te nemen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have the responsibility of setting this high-speed train in motion.
Het is onze taak deze maatregelen zo snel mogelijk in te voeren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nor must we underestimate the noise generated when the water is displaced by boats travelling at high speed.
Het lawaai als gevolg van de verplaatsing van water door snelle boten die voorbij varen moet ook niet onderschat worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, the whole of the European gauge high speed network of the Iberian Peninsula is, in fact, included in the networks.
Mijnheer de Voorzitter, heel het uit breedspoor bestaande hogesnelheidsnet van het Iberisch schiereiland maakt inderdaad deel uit van de netwerken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Korea built the first nationwide high-speed information network in the world.
Korea heeft het eerste landelijke hogesnelheidsinformatienetwerk ter wereld opgezet.
pronunciation pronunciation pronunciation err

dictionary extension
© dictionarist.com