improvement in Dutch

Pronunciation
zn. verbetering; bonus; verbetering; efficient gebruik; grondverbetering

Example Sentences

Here improvements should be made.
Wat dat betreft, moeten we de zaken duidelijk stellen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Finally, there must be improvements in the training of crews.
Tenslotte moet de opleiding van de bemanningen verbeterd worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would like to say that this report represents a huge improvement, also with its amendments.
Ik wil zeggen dat dit verslag een geweldige verbetering te zien heeft gegeven, ook door de amendering.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, the directive on end-of-life vehicles is certainly a milestone in the improvement of the environment in Europe.
Mijnheer de Voorzitter, geachte collega's, de richtlijn betreffende afgedankte voertuigen is zeker een mijlpaal voor de bescherming van het milieu in Europa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Social-Democratic Group has submitted a few important proposals for improvement over the past couple of days.
De sociaal-democratische fractie heeft de afgelopen dagen enkele belangrijke voorstellen voor verbetering gedaan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In fact, the common position which was issued at the end of last year was already a major improvement on the original proposal.
Het gemeenschappelijk standpunt dat eind vorig jaar verscheen was overigens ook al een belangrijke verbetering ten opzichte van het oorspronkelijk voorstel.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I should like to make it plain that our programme reflects that intention, but there is certainly room for improvement.
Ik durf te beweren dat ons plan van maatregelen uitdrukking geeft aan deze gedachte, maar het kan ongetwijfeld nog beter.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The lion' s share of these adjustments pertains to pension plans: eleven restrictions and two improvements.
Het merendeel van die aanpassingen zijn gericht op pensioenen, elf beperkingen en twee verbeteringen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The highest level of stability and even improvement of social security can be found in the southern countries.
De meeste stabiliteit en zelfs verbetering van sociale zekerheid vinden wij in de zuidelijke landen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In 1998, it was agreed that the European Commission should publish an annual report which highlights any improvements.
In 1998 is er bovendien afgesproken dat een jaarlijks rapport zou worden uitgebracht door de Europese Commissie waaruit verbeteringen zouden moeten blijken.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

progress: betterment, development, growth, increase

dictionary extension
© dictionarist.com