incite in Dutch

Pronunciation
ww. aansporen, prikkelen

Example Sentences

We must overcome this and incite our governments to be European through and through.
Wij moeten een stap verder gaan en onze regeringen ertoe aanzetten waarlijk Europees te denken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Freedom and independence incite nations into action.
Vrijheid en zelfstandigheid zetten staten tot actie aan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Not only is it not accepted; if it is proceeded with, it will incite more Le Pens. That is something we do not want!
Dat beleid wordt echter niet alleen niet geaccepteerd, maar als het zo doorgaat, roept het nog meer Le Pen's op.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Furthermore, Cambodia's only independent radio station was closed with the charge of inciting riots.
Bovendien is de enige onafhankelijke radiozender uit de lucht gehaald, op beschuldiging dat deze zou hebben opgeroepen tot de rellen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This fact alone can incite us to the required degree and reduce our negligence to date.
Die nuchtere vaststelling drukt ons met onze neus op de feiten en stemt tot nadenken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
On the contrary, the inciting of passions and misinformation have prevailed, thereby exacerbating fears and doubts.
Integendeel, men heeft op het vuur geblazen en de mensen verkeerd voorgelicht, en aldus hun angst en twijfels aangewakkerd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They have been inciting violence against foreigners.
Ze hebben opgeroepen tot geweld tegen buitenlanders.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We call on it to arrest those involved in inciting violence.
We verlangen dat de regering degenen die tot geweld aanzetten, gevangenzet.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It would not be in anybody’s interest to launch a new costly arms race and incite new threats.
Niemand heeft belang bij een nieuwe geldverslindende wapenwedloop en het oproepen van nieuwe dreigingen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Staying on is a fresh provocation that continues to incite protests.
Blijven betekent een nieuwe provocatie die verzet blijft oproepen.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com