infamy in Dutch

Pronunciation
zn. schandelijkheid; schanddaad; schaamte

Example Sentences

We really are talking about a gang of brigands, and the chief brigand, Karadzic, really has fomented infamy here.
Er was daar echt sprake van een roversbende en de roverhoofdman Karadzic liet hier werkelijk misdaden uitvoeren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, (start without microphone) and yourself do not have the monopoly on infamy.
Mijnheer de Voorzitter, (zonder microfoon)... en uzelf heeft niet het monopolie van de laster.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

defamation: aspersion, disgrace, blame, obloquy, calumny, censure
dictionary extension
© dictionarist.com