kind in English

Pronunciation
n. child, baby, infant, kid, bairn

kind in Dutch

Pronunciation
zn. soort
bn. goed; goedhartig; zich aardig gedragend; op zijn best; aangenaam; vrijgevig; aardig; vriendelijk

Example Sentences

I was tired of just hanging out and was ready for some kind of action.
Ik was moe daar de tijd te doden en was klaar voor elke vorm van gevecht.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Kids are doing many kinds of jobs in the summer, such as working in bars, restaurants, and entertainment clubs for young children.
Kinderen doen vele soorten banen in de zomer, zoals het werken in bars, restaurants en entertainmentclubs voor jonge kinderen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Most of the time those people, who were bullying, feel insecure, but there are no excuses for this kind of behaviour.
Meestal voelen die mensen die pesten zich onzeker, maar er zijn geen excuses voor dit soort gedrag.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What kind of “big” party could take place in such a small town?
Welk ´´grote´´ feest zou in zo een kleine plaats kunnen plaatsvinden?
pronunciation pronunciation pronunciation err
For example, one day in the north of Spain we ordered a tapa called “callos”…I don’t know how to explain what it is, but it’s a kind of pig’s meat that I didn’t like at all, because it was a bit…viscose.
Zo bestelden wij bijvoorbeeld op een dag in het noorden van Spanje een Tapa die „Callos“ genoemd werd...ik weet niet hoe ik jullie beschrijven kan wat dit is, het is een soort varkensvlees, wat ik echt niet lekker vond, het was ietwat...slijmerig.
pronunciation pronunciation pronunciation err
One of the things we loved most was a very special kind of bar that only exists in Spain (as far as I know): the chiringuito.
Een van de dingen waar wij het meest van hielden was een soort van zeer eigenaardige bar die men alleen in Spanje heeft (voor zover ik weet): het Chiringuito.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Of course, in the States there are also these kinds of shops.
Natuurlijk bestaan deze soort winkels ook in de VS.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our experience of discovering wonderful places in Spain was great, but getting to know these shops with those funny names, where they only sell one kind of product, was very funny!
De ervaring die wij gemaakt hadden tijdens het ontdekken van prachtige hoeken van Spanje was geniaal, maar om de winkels met de grappige namen te leren kennen, waarin alleen een soort van product verkocht werd, was erg grappig!
pronunciation pronunciation pronunciation err
It didn’t matter what kind of cheese it was – goat, ewe, blue, cow – if it was available I would eat it.
Het deed er niet toe welk soort kaas het was – geit, ooi, blauw, koe – als het beschikbaar was dan zou ik die eten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I’d stopped thinking about the cheese and started worrying about what kind of damage I was about to do to myself!
Ik dacht niet meer aan de kaas maar begon me ongerust te maken over wat soort schade ik mezelf kon berokkenen!
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. baby: ding, kleintje, kleuter, peuter
2. kroost: nakomeling, vlees en bloed

dictionary extension
© dictionarist.com