lobbying in Dutch

Pronunciation
zn. het lobbyen

Example Sentences

The car lobby has led too many people up the garden path.
De autolobby heeft te velen op het verkeerde been gezet.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The car lobby was unsuccessful today and I am pleased about that.
De autolobby heeft het vandaag niet gehaald en ik ben daar blij om.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The debates on UCITS gave rise to speeches on behalf of all sorts of lobbies and heated debate in the relevant committee.
De debatten over de ICBE's hebben aanleiding gegeven tot vergaande bemoeienissen van allerlei lobby's en hevige discussies binnen de bevoegde commissie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Apparently, the postal service is a very strong lobby and rightly so.
Blijkbaar is de post een heel sterke lobby en dat is ook terecht.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I remember when people came into this House lobbying us in the national interest not to allow this liberalisation.
Ik weet nog hoe in dit Parlement mensen kwamen lobbyen om die liberalisering in hun nationale belang niet te laten doorgaan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Here, courtesy of industrial lobbying, we have chocolate with added vegetable fats.
Dankzij het gelobby van de industrie krijgen we nu chocola met plantaardige vetten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is confirmed yet again by our discussions and the particularly powerful lobbying.
Dat hebben we tijdens de debatten kunnen zien en er bestaat een intensieve lobby.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Waste management is a very complex issue subject to extensive lobbying.
Afvalbeheer is een bijzonder ingewikkelde taak en er wordt veel gelobbyd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
- (DE) It would appear that Community environmental protection does not have its own lobby at the Community institutions.
Het ziet ernaar uit dat de milieubescherming in de Gemeenschap bij de communautaire organen niet over lobbyisten beschikt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have been lobbied by very many groups during the process of developing this legislation.
Tijdens de ontstaansperiode van deze wetgeving hebben vele groeperingen bij ons gelobbyd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
dictionary extension
© dictionarist.com