make out in Dutch

Pronunciation
begrijpen; schrijven (cheque e.d.); zien

Example Sentences

Do teenagers still make out in the back seats of cars?
Hebben de tieners nog altijd seks op de achterbank van de auto?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Elephant tusks are made out of ivory.
De slagtanden van een olifant zijn gemaakt van ivoor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I made out a tower in the distance.
Ik kon een toren onderscheiden in de verte.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These boxes are made out of plastic.
Deze dozen zijn gemaakt van plastiek.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I couldn't make out what he meant by 'megafeps'.
Ik kon niet duiden wat hij bedoelde met 'megafeps'.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, I am in favour, although I take the view that it is not quite as urgent as the Council makes out.
Mijnheer de Voorzitter, ik steun dit verzoek om urgentverklaring, al lijkt de zaak mij minder dringend dan de Raad beweert.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Prostitution is a form of slavery which we like to make out to be exotic and romantic in order to hide its tragedy and sordidness.
Prostitutie is een vorm van slavernij die men exotisch en romantisch wil maken om maar te verhullen hoe tragisch en vunzig het verschijnsel in feite is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What Member States have done by trying to make out which beef is the safest in Europe, is to destroy European beef.
Doordat lidstaten hebben geprobeerd te bewijzen dat hun eigen rundvlees het veiligste van Europa is, hebben zij de Europese rundvleesindustrie geruïneerd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are all aware that fabulous sums can be made out of exploiting human misery.
Het is ook een gegeven dat er enorme bedragen worden verdiend met de exploitatie van deze ellende.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Some people are trying to make out that this material is public enemy number one.
Sommigen willen doen uitschijnen dat dit materiaal volksvijand nr. 1 is.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

notice: know, note, apprehend, discern, penetrate, behold, sense
dictionary extension
© dictionarist.com