mimic in Dutch

Pronunciation
zn. na-aper
ww. nabootsen, nadoen; na-apen
bn. mimisch, nabootsend; nagebootst; geveinsd, schijn, onecht

Example Sentences

A parrot can mimic a person's voice.
Een papegaai kan de menselijke stem nadoen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Do we want to mimic the Americans in our liability law?
Willen wij Amerikaanse toestanden in ons aansprakelijkheidsrecht?
pronunciation pronunciation pronunciation err
There is no question of our having new projects which mimic practices with which the Social Fund has familiarised us.
Het is niet de bedoeling dat we nieuwe projecten opzetten die precies doen wat we al kennen van het Europees Sociaal Fonds.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Needless to say, test cycles for measuring vehicle exhaust gas values should mimic the real driving situation as soon as possible.
Vanzelfsprekend moeten testcycli voor de meting van de uitlaatgaswaarden van voertuigen op zo kort mogelijke termijn een representatief beeld geven van de reële rijsituatie.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com