neighbourly in Dutch

Pronunciation
bn. gezellig, naburig, vriendelijk
adv. buur : als buren

Example Sentences

We should not in future rely on cross-border neighbourly aid as in the case of the storms at the end of the year.
Op grensoverschrijdende hulp van de ons omringende landen, zoals bij de rampzalige storm eind vorig jaar, mogen we in de toekomst niet rekenen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This cooperation, which strengthens our good neighbourly relations, is being positively received both at home and abroad.
Deze samenwerking, die ons goede nabuurschap versterkt, is zowel in eigen land als daarbuiten positief ontvangen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would like in my own speech to stress that we must also practise good neighbourly cooperation in our neighbouring regions.
Ik wil mijn interventie gebruiken om te onderstrepen dat wij ook in de nabije omgeving van de Unie goed met onze buren moeten samenwerken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The majority in our group favours good, strong and neighbourly relations founded upon a privileged partnership.
De meerderheid van onze fractie is voorstander van een goede, sterke relatie met dit buurland op basis van een geprivilegieerd partnerschap.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We continued strengthening regional cooperation and good neighbourly relations by introducing a more liberal visa regime.
Met de introductie van een liberaler visumbeleid zijn we doorgegaan met het versterken van de regionale samenwerking, en van de goede betrekkingen met de buurlanden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Thirdly, good neighbourly relations and regional cooperation.
Derde punt: goed nabuurschap en regionale samenwerking.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It should now be about the equality of people and good neighbourly relations.
Het moet nu gaan om de gelijkwaardigheid van mensen en goed nabuurschap.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are currently seeking to establish neighbourly relations with both Germany and Russia.
Vandaag willen wij betrekkingen van goed nabuurschap opbouwen met zowel Duitsland als Rusland.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the middle of that kind, good-neighbourly trip, North Korea decided to carry out its nuclear test.
Juist tijdens deze goedbedoelde reis, die een blijk was van goed nabuurschap, besloot Noord-Korea om deze kernproef uit te voeren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These agreements prove that we wish to have a good and normal neighbourly relationship with Russia.
Deze overeenkomsten bewijzen dat Polen pleitbezorger is van een goed en normaal nabuurschap met Rusland.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

friendly: harmonious, amicable, congenial, sympathetic
dictionary extension
© dictionarist.com