occupation in Dutch

Pronunciation
zn. beroep, bezigheid, bezitneming, inbezitneming, bezit, ambacht, handwerk, bezetting, bewoning

Example Sentences

Her occupation is teaching.
Haar beroep is onderwijzen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What is your occupation?
Wat doe je van beroep?
pronunciation pronunciation pronunciation err
What's your occupation?
Wat doe je van beroep?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Italy' s was the occupation of Libya, and Britain' s the shameless looting of Egypt.
Dat van Italië bestond uit de bezetting van Libië, en dat van Engeland uit de schaamteloze plundering van Egypte.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Neither will the occupation of the land of white farmers resolve the problems.
Ook het bezetten van land van blanke boeren zal de problemen niet oplossen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Similarly, Mugabe will not recoil from provoking anarchy and racial hatred by encouraging the illegal occupation of white farms.
Mugabe deinst er ook niet voor terug anarchie en rassenhaat uit te lokken door de illegale bezetting van blanke boerderijen aan te moedigen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The worst thing of all was the aggression during the time of the Nazi and Fascist occupation.
Het ergste van al was de agressie tijdens de nazistische en fascistische occupatie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I was horrified to witness in the delegation last week the extent to which Palestine is a military occupation.
Ik maakte deel uit van de delegatie van vorige week en ik was geschokt door de staat van militaire bezetting van Palestina.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Secondly, rules relating to the occupation of land.
De tweede factor betreft regels die betrekking hebben op de gebruikmaking van de grond.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They are simply asking for an end to the military occupation they are subjected to.
Zij verlangen eenvoudigweg dat er een einde komt aan de militaire bezetting waarvan zij het slachtoffer zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. control: occupancy, possession, holding, tenure, ownership, use, tenancy
2. vocation: line, business, affair, calling, craft, job
3. invasion: capture, attack, seizure© dictionarist.com