order in English

Pronunciation
n. order, command, indent, say so

order in Dutch

Pronunciation
zn. orde, rangorde, volgorde, stand, klasse, soort, rang, ordeteken, order, bevel, lastgeving, hottol l i nn

Example Sentences

I remember that, after about two of weeks, I received the movies from Cannes Festival in order to write reviews about them.
Ik herinner me dat ik na ongeveer twee weken films van het Festival van Cannes ontving, om daarover recensies te schrijven.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We were heading for the Rialto Bridge in order to celebrate Claudia's graduation (in Law), and he took us to lunch in a restaurant where a friend of him works.
We gingen terug naar de Rialtobrug, om de afsluiting van de rechtenstudie van Claudia te vieren en hij bracht ons voor de lunch in een restaurant, waar een vriend van hem werkte.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Furthermore, the hotels, hostels and apartments were very cheap in Spain, and we have worked throughout the whole year and saved-up in order to be able to spend the holiday together.
Bovendien waren de hotels, hostels en appartementen in Spanje heel goedkoop, en we hadden het hele jaar gewerkt en gespaard om deze vakantie samen door te kunnen brengen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Anne and I sat down and decided to order a couple of jars of “sangría”, a drink that people had recommended to us.
Anne en ik gingen zitten en besloten een paar kruiken „Sangria“ te bestellen, een drank die ons werd aangeraden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
So, Anne and I didn’t wait any more and we ordered a paella for two.
Daarom wachtten Anne en ik niet meer en bestelden ons een Paella voor twee.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For example, one day in the north of Spain we ordered a tapa called “callos”…I don’t know how to explain what it is, but it’s a kind of pig’s meat that I didn’t like at all, because it was a bit…viscose.
Zo bestelden wij bijvoorbeeld op een dag in het noorden van Spanje een Tapa die „Callos“ genoemd werd...ik weet niet hoe ik jullie beschrijven kan wat dit is, het is een soort varkensvlees, wat ik echt niet lekker vond, het was ietwat...slijmerig.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It´s a bar that is on the beach, in the sand, where you can order anything from a coffee to a cocktail in the evening, but also a marvellous paella or a beer.
Een bar die is gelegen op het strand, in het zand, waar je alles bestellen kunt, van koffie tot een cocktail in de avond, maar ook een geweldige Paella of een bier.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Students usually get financial support from their parents in order to be able to live this experience.
Studenten krijgen vaak financiële steun van hun ouders zodat ze deze ervaring kunnen beleven.
pronunciation pronunciation pronunciation err
During that weekend I learnt many things in German which helped me cope with everyday life: how to order something, how to introduce yourself to new acquaintances, how to move in a city you don't know...
Tijdens dat weekend leerde ik verschillende dingen zeggen in het Duits die me hielpen om te kunnen omgaan in het alledaagse leven: hoe iets te bestellen, hoe mezelf te introduceren bij nieuwe mensen, hoe te bewegen in een stad die je niet kent...
pronunciation pronunciation pronunciation err
As of 1950, the European Coal and Steel Community begins to unite European countries economically and politically in order to secure lasting peace.
Sinds 1950 verenigen Europese landen zich economisch en politiek in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal om te zorgen voor een blijvende vrede.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. bevel: last, lastgeving, opdracht
2. bestelling

dictionary extension
© dictionarist.com