organize in Dutch

Pronunciation
ww. organiseren, bewerktuigen, regelen, uitschrijven

Example Sentences

De-cluttering her room has helped her become more organised.
Haar kamer overzichtelijker maken heeft haar geholpen om meer georganiseerd te worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Being well-organised also helped her feel happier.
Goed georganiseerd zijn helpt haar ook om zich gelukkiger te voelen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
So I organised my life little by little, and when spring came, near the last days of my Erasmus stay, I couldn't believe how fast everything had passed.
Dus beetje bij beetje begon ik mijn leven te organiseren, en toen de lente aankwam, dicht bij de laatste dagen van mijn Erasmusverblijf, kon ik niet geloven hoe vlug alles voorbij was gegaan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Are you organized?
Ben jij een gestructureerd mens?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Every year, the organisation organises a number of meetings of volunteers who go door-to-door to sell Frisian books.
De organisatie organiseert ieder jaar een stuk of wat ontmoetingen van vrijwilligers die de deuren langs gaan om Friese boeken te verkopen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I must organize my thoughts.
Ik moet mijn gedachten ordenen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The festival was not well organised.
Het festival was niet goed georganiseerd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We organized a project team.
We hebben een projectgroep samengesteld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Who organized that meeting?
Wie heeft deze vergadering georganiseerd?
pronunciation pronunciation pronunciation err
You just need to be organized.
Je moet alleen georganiseerd zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com