overthrow in Dutch

Pronunciation
zn. val; revolutie, omslag; vernietiging
ww. vallen (van een regime of regering); beëindiging

Example Sentences

We know how difficult it is to overthrow this sort of regime, how hard it is to introduce a system of sanctions.
De sancties zijn tien jaar geleden opgelegd, dat wil zeggen in 1991. We hebben hiermee dus de nodige ervaring kunnen opdoen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In any case, they will not achieve one of their aims, which is to overthrow the constitutional monarchy.
Er is een doel dat ze trouwens nooit zullen bereiken, namelijk de afschaffing van de constitutionele monarchie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Subject: Attempts to overthrow the legally elected President of Venezuela
Betreft: Pogingen tot omverwerping van het bewind van de wettelijk gekozen president van Venezuela
pronunciation pronunciation pronunciation err
The slaves overthrew their French masters and established the world's first black republic, which they named Haiti.
De slaven wisten hun Franse meesters ten val te brengen en richtten de eerste zwarte republiek ter wereld op, die zij Haïti noemden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Is the world today safer than before the overthrow of the appalling Saddam?
Is de wereld vandaag veiliger dan voordat het barbaarse regime van Saddam werd omvergeworpen?
pronunciation pronunciation pronunciation err
We know that we are not going to modify, change or overthrow the Chinese system from one day to the next.
Natuurlijk kunnen we het Chinese systeem niet van vandaag op morgen veranderen, wijzigen of omgooien.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The latter is engaged in a struggle to overthrow the constitutional monarchy, and its aim is to establish a Communist state.
Deze beweging strijd voor de omverwerping van de constitutionele monarchie en wil een communistische staat vestigen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The eyes of the world were recently drawn again to Kyrgyzstan when its long-time leader, President Akayev, was overthrown.
Onlangs was Kirgizstan opnieuw uitgebreid in het nieuws vanwege de afzetting van Akajev, die jaren lang president was geweest.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fourteen years after the overthrow of socialism, the Poles are consuming less, including less basic foods, than in 1980.
Veertien jaar na de val van het socialisme consumeren de Polen minder, zelfs minder basisvoedsel, dan in 1980.
pronunciation pronunciation pronunciation err
   . Mr President, in February King Gyanendra executed a military takeover in Nepal that overthrew the legal government.
   – Mijnheer de Voorzitter, in februari heeft koning Gyanendra in Nepal een militaire staatsgreep gepleegd waarbij de wettige regering werd afgezet.
pronunciation pronunciation pronunciation err

dictionary extension
© dictionarist.com