overwhelm in Dutch

Pronunciation
ww. overstelpen, overweldigen, verpletteren, bedelven, overstromen

Example Sentences

Otherwise, girls could feel a bit overwhelmed, or turn very timid.
Anders kunnen meisjes zich overdonderd voelen of heel timide worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The heat is overwhelming.
De hitte is overweldigend.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is my intention and I would ask the House to give this report overwhelming support!
Dat is mijn bedoeling, en ik vraag het Parlement het verslag met grote meerderheid aan te nemen!
pronunciation pronunciation pronunciation err
With this in mind, I hope the report in question achieves an overwhelming majority in plenary tomorrow.
Ik hoop van ganser harte dat dit verslag morgen in het Parlement met een overweldigende meerderheid zal worden aangenomen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You have read the English version of the text, which is accepted by the overwhelming majority of those present.
U hebt de Engelse versie van de tekst voorgelezen. Die wordt door de overgrote meerderheid van de aanwezigen aanvaard.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Minutes show this resolution to have been adopted by Parliament when in fact it was rejected by an overwhelming majority.
In de notulen staat dat deze resolutie door het Parlement is aangenomen, terwijl ze juist door een zeer ruime meerderheid van het Parlement verworpen is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We will listen to the debate because our overwhelming desire is to get the bones of this proposal through.
Wij zullen aandachtig naar het debat luisteren omdat wij heel graag willen dat dit voorstel in grote lijnen aangenomen wordt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nonetheless, the response was overwhelming. Only 26% of the French have confidence in this artificial currency.
De uitkomst was in ieder geval ronduit verbijsterend: slechts 26% van de Fransen heeft vertrouwen in deze kunstmatige munt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If you could give us your support on this, Mrs Karamanou, your report could well secure an overwhelming majority.
Als u deze amendementen overneemt, mevrouw Karamanou, zal uw verslag met overgrote meerderheid worden aangenomen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The evidence is overwhelming: an average 27% drop in consumption and an ever-increasing number of export embargoes.
De gevolgen zijn niet te overzien: de consumptie van rundvlees is met 27% gedaald en het aantal exportembargo's is sterk toegenomen.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com