pandemic in Dutch

Pronunciation
bn. pandemisch, land : over het hele land verspreid, wereld : over de hele wereld verspreid

Example Sentences

The effect of the Aids pandemic means that progress and development become more difficult.
De aidspandemie staat de vooruitgang en de ontwikkeling van deze landen in de weg.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Ugandan President has set up a massive programme to deal with the Aids pandemic in his own country.
De Oegandese president heeft een omvangrijk programma op touw gezet om de aidspandemie in eigen land aan te pakken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Well, as you know, the Aids pandemic currently affects 33.6 million people, the majority of them living in developing countries.
Zoals u weet, zijn momenteel 33,6 miljoen mensen getroffen door de aids-pandemie. De meerderheid daarvan leeft in ontwikkelingslanden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Beyond Africa, the pandemic is global.
Maar deze pandemie reikt verder dan Afrika, het is een mondiaal probleem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
But this is just a first stage in the struggle against the Aids pandemic.
Nochtans moet men dit beschouwen als slechts een eerste stap in de strijd tegen de aids-pandemie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These three pandemics have reminded us that the planet is like another Space Shuttle Columbia.
Deze drie dodelijke ziekten laten zien dat onze planeet in feite net zoiets is als het ruimteveer Columbia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Eighty years ago there was a link between major wars, disasters and a pandemic.
Tachtig jaar geleden was er een verband tussen grote oorlogen, catastrofes en pandemieën.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Even old diseases, such as tuberculosis, are reoccurring. There is also talk of an imminent pandemic, an outbreak of influenza.
Ook zien wij dat oude ziekten opnieuw de kop op steken, zoals tuberculose, en er wordt gezegd dat een pandemie, een nieuwe uitbraak van influenza, op komst is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are clearly facing a development catastrophe at the hands of the AIDS pandemic.
Het is duidelijk dat we worden geconfronteerd met een ontwikkelingsramp, veroorzaakt door de aids-epidemie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is now time to ask whether the European Union is doing enough to prepare itself for a potential pandemic, and if not, why not?
Het is nu tijd om ons af te vragen of de Europese Unie genoeg doet om zich voor te bereiden op een mogelijke pandemie, en zo nee, waarom niet?
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

widespread: epidemic, pestilence
dictionary extension
© dictionarist.com