position in Dutch

Pronunciation
zn. positie, rang, stand, houding, ligging, standpunt
ww. plaatsen, opstellen, plaats : de plaats bepalen van

Example Sentences

When I noticed brightly coloured fabric among the clothing items, the servant girls quickly reminded me of my new position.
Toen ik de stof met opvallende kleuren onder de kleding zag, herinnerden mijn dienaren me snel aan mijn nieuwe positie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
After Tibby and the other girl left I turned my thoughts to my new position.
Nadat Tibby en de andere meisjes waren verdwenen, stuurde ik mijn gedachten naar mijn nieuwe positie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Other older European kings and queens around Europe have been stepping down from their positions to make way for younger kings and queens to rule, but there’s no stopping England’s most loved queen, Queen Elizabeth II.
Andere oude Europese koningen en koninginnen in Europa treden af van hun posities om plaats te maken voor jongere koningen en koningen om te regeren, maar de meest geliefde Koningin van Engeland, Koningin Elizabeth II, is niet te stoppen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He prefers to find a job that has a lot of contact with people, so he is looking for a position in a beach bar.
Hij geeft de voorkeur eraan een baan te vinden die veel contact met mensen heeft, dus is hij op zoek naar een positie in een bar aan het strand.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is normal because the common thing is for them to hold very interesting positions in their companies.
Dat is normaal, aangezien het gebruikelijk is voor hen om een interessante positie te bekleden in hun bedrijven.
pronunciation pronunciation pronunciation err
All the players were in position.
Alle spelers waren in positie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Are you content with your position in the company?
Zijt ge tevreden met uw plaats in het bedrijf?
pronunciation pronunciation pronunciation err
He enjoys his position.
Hij is blij met zijn positie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I wouldn't be so optimistic if I were in your position.
In jouw plaats zou ik niet zo optimistisch zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Is everything in position?
Is alles op zijn plek?
pronunciation pronunciation pronunciation err
© dictionarist.com