presumptuous in Dutch

Pronunciation
bn. aanmatigend, ingebeeld, arrogant, ondeschaamd, verwaand

Example Sentences

That is presumptuous and offends the customs and practices of other countries.
Dat is aanmatigend tegenover de zeden en gebruiken van andere landen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Of course, it would be extremely presumptuous for me to say that I have done all this single-handedly.
Het zou ook uiterst aanmatigend zijn wanneer ik zou zeggen dat ik alles in mijn eentje heb gedaan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Any attempt here would be presumptuous as to that review's outcome.
Voorstellen op dit vlak betekent dat het Parlement voor de muziek uit zou lopen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am sorry if this looks a little presumptuous on my part, but please make the comparison and then we will talk about it.
Het spijt mij dat dit misschien enigszins aanmatigend overkomt, maar ik verzoek u deze vergelijking te maken, en dan praten wij verder.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That may sound presumptuous, too aggressive for some, too optimistic for others.
Dat mag wat arrogant klinken, voor de één te agressief, voor de ander te optimistisch.
pronunciation pronunciation pronunciation err
How absurdly presumptuous of us to think we are morally superior to the others!
Hoe belachelijk aanmatigend is het te geloven dat wij moreel beter zijn dan de anderen!
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would not be so presumptuous.
Ik wil mij niets aanmatigen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This may seem presumptuous, given the scope of the task, but it is my profound conviction.
Gezien de omvang van de taak kan dat verwaand lijken, maar het is wel mijn innige overtuiging.
pronunciation pronunciation pronunciation err

dictionary extension
© dictionarist.com