prosperous in Dutch

Pronunciation
bn. voorspoedig, welvarend, bloeiend, gelukkig, gunstig

Example Sentences

Hampshire is a prosperous county - 100% of European average so, no money for the Isle of Wight.
Hampshire is een welvarend graafschap, 100% van het Europees gemiddelde, dus Wight kan naar zijn centen fluiten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In 1948, when Sri Lanka obtained independence, it was one of the most prosperous countries in South Asia.
Toen Sri Lanka in 1948 onafhankelijk werd, was het een van de meest welvarende landen van Zuid-Azië.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Farmers help to promote a healthy and prosperous countryside by maintaining the landscape.
Door het landschap te onderhouden helpen de landbouwers bij het in stand houden van een gezond en welvarend platteland.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Europe that is unified and prosperous, peaceful and attractive.
Een verenigd en welvarend, vredig en aantrekkelijk Europa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, Zimbabwe really had all the qualifications for becoming a prosperous and successful country in southern Africa.
Mijnheer de Voorzitter, Zimbabwe had alle mogelijkheden in zich om een welvarend en succesvol Zuid-Afrikaans land te worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is also in the interests of the prosperous States to bring the poorer ones up to the Community level.
Het is ook in het belang van de welvarende staten dat de armere landen op Gemeenschapsniveau worden gebracht.
pronunciation pronunciation pronunciation err
All I would say is that the EU has created a stable and prosperous continent.
Ik wil alleen maar zeggen dat de EU heeft gezorgd voor een stabiel en welvarend continent.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As far as I know, Alsace and Andalucia are, in terms of farming, fairly prosperous regions.
Voor zover ik weet zijn de Elzas en Andalusië regio's die wat de landbouw betreft eerder als 'rijk' kunnen worden bestempeld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Zimbabwe is a beautiful and once prosperous country with the potential to be the bread basket for the region.
Zimbabwe is een prachtig land dat ooit welvarend was en het zou de korenschuur voor de regio kunnen zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The European Council considers that a quality education is one of the essential features of prosperous and open societies.
De Europese Raad is van mening dat kwalitatief hoogstaand onderwijs een van de wezenlijke kenmerken van welvarende en open samenlevingen is.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. fortunate: auspicious, bright, favourable, golden, lucky, propitious
2. successful: affluent, rich, comfortable, wealthy, easy, well-off, snug
dictionary extension
© dictionarist.com