reprimand in Dutch

Pronunciation
zn. berisping, reprimande
ww. (officieel) berispen

Example Sentences

In fact, the argument interrupted the love idyll between me and Sandro, who didn't stand up for me (maybe due to too much love for his mother) and even reprimanded me for raising my voice with his dear mum.
En inderdaad verstoorde de discussie de idyllische liefde tussen mij en Sandro, die mij niet in bescherming nam (misschien vanwege te veel liefde voor zijn moeder) en beschuldigde mij ervan, tegen zijn lieve moeder de stem verheft te hebben.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The director reprimanded you.
De chef heeft je op het matje geroepen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
And if Ireland is not given a reprimand now, it will be very difficult to criticise the policy of Member States in future.
En wanneer Ierland thans geen reprimande krijgt, wordt het heel lastig om straks het beleid van andere lidstaten te bekritiseren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Let us move on to the question or whether a large or a small country should have been reprimanded.
Rest de vraag of een klein land of juist een groot land ter verantwoording moet worden geroepen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What we wonder is whether the Council of Ministers will administer a public reprimand here too.
Wat wij ons afvragen is of het College van ministers ook dan een publieke oorvijg zal uitdelen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For the first time ever an EU state was criticised unanimously, indeed reprimanded, by Ecofin.
Voor het eerst is een EU-lidstaat unaniem bekritiseerd en zelfs tot de orde geroepen door de Ecofin-Raad.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In specific cases, we are justified in repeatedly reprimanding all our governments.
Dat moeten wij in concrete situaties al onze regeringen steeds weer voorhouden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission accepts this reprimand.
De Commissie accepteert deze reprimande.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We well remember the reprimand given to OLAF in connection with this by the European Ombudsman.
Ik wil daarbij nog eens aan de terechtwijzing herinneren die de Europese Ombudsman OLAF in dit verband heeft gegeven.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Is the European Union competent to reprimand independent states?
Is de Europese Unie wel bevoegd om een onafhankelijke staat de les te lezen?
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

lecture: admonish, scold, upbraid, censure© dictionarist.com